Openingstijden

  • Maandag:08:30 - 18:00
  • Dinsdag:08:30 - 18:00
  • Woensdag:08:30 - 18:00
  • Donderdag:08:30 - 18:00
  • Vrijdag:08:30 - 20:00
  • Zaterdag:08:30 - 17:00
  • Zondag:12:00 - 17:00    (alleen koopzondagen)
<h2> Huisregels Winkelcentrum Paletplein</h2> <p> Geachte bezoeker,<br /> <br /> U betreedt hier een winkelgebied en omwille van de veiligheid en orde wijzen wij u erop dat u gedurende het verblijf op ons terrein en de aanwezige gebouwen en winkels, gebonden bent aan de volgende voorwaarden en huisregels:<br /> <br /> Het bestuur wijst u erop dat u zich bij het betreden van het winkelcentrum conformeert aan de huisregels en gaat er daarbij vanuit dat u daarvan kennis hebt genomen.<br /> <br /> Het is verboden de passage te betreden of zich daar te bevinden met fietsen, snorfietsen, bromfietsen en skates.</p> <p> Het is niet toegestaan op het terrein alcoholische dranken te nuttigen.<br /> <br /> Het is niet toegestaan om te voetballen in het winkelcentrum.<br /> Bij overtreding worden de personalia van de desbetreffende persoon doorgegeven aan de politie. Van elk strafbaar feit zal de politie in kennis worden gebracht.<br /> <br /> Het bestuur houdt zich het recht voor, bezoekers die zich niet houden aan de huisregels of zich in het verleden op enigerlei wijze hebben misdragen, de toegang tot het winkelcentrum te ontzeggen. Indien u geen gevolg geeft aan deze ontzegging, doen wij aangifte bij de politie.<br /> <br /> Ter beveiliging van personen en goederen wordt gebruik gemaakt van videocameratoezicht.<br /> <br /> Regels van de Wegenverkeerswet, Wetboek van Strafrecht en de Algemene Plaatselijke verordering van de gemeente Tilburg, zijn op het terrein van toepassing.<br /> <br /> Van deze bepalingen ligt er een exemplaar nader ter inzage op onze website.</p>